Autor: PhDr. Monika Halvoníková

Už osem rokov organizuje Klub turistov Nová Bystrica ročníkový pochod na Rycierovú horu. Tento rok sa uskutočnil 18.8.2019. Rycierová hora je druhou najvyššou horou Kysúc (1225 m.n.m) a povedla by som aj veľmi zaujímavou a tajomnou. Zaujímavou chráneným územím Skálie. Tajomnou ju robia hlboké trhliny v zemi, ktorými sa odkryli obrovské kamenné balvany a celkom rozľahlá plochá skalná stena. Kedysi dávno sa tu muselo udiať niečo, čo svojou silou rozbrázdilo bok Rycierovej hory. Vedie tadiaľto krásny chodník, ktorý Vás dovedie až k pasciam na rysy, ktoré v nedávnej minulosti postavil Bohdan Muller.

My sme odtiaľto prešli príjemným bukovým lesom až na dvojitú vodu, ktorá leží kúsok od hranice s Poľskom. Udržiavaným chodníkom sme sa čochvíľa dostali na Poľskú chatu Baczovka, kde sme si ako tradične dali občerstvovačku. Odtiaľ sme sa dostali po krížovej ceste Jána Pavla II. až na Príslop, kde malo byť medzinárodné stretnutie „U Karpackich źródel“. Slávnostnou udalosťou bola svätá omša spojená s vysvätením dvoch krížov na slovenskej i poľskej strane. Na slovenskej strane postavilo kríž Poľovnícke združenie Starý diel Vychylovka a na poľskej strane obec Sóblowka. Na Príslope nás prekvapilo obrovské množstvo ľudí, ktoré sa tu zišlo. Svätá omša sa začala o 14:00 hod. a celebrovali ju dvaja poľský kňazi a jeden slovenský kňaz Mgr. Peter Škor zo Zborova nad Bystricou. Poľský pán farár mal veľmi peknú kázeň. Oslovil nás, ako národ pod Krížom Ježiša. Vyzýval nás, aby sme sa vedno stretávali, ako kedysi naši predkovia, ktorí tu pásli ovce. Vyzdvihol, že ľudia z oboch krajín sa na Príslope priatelili oddávna. Tieto kríže majú symbolizovať naše priateľstvo a hlavne nás majú spájať i do budúcna. Po omši sa o zábavu postarali Bystrická kapela Starejší a Góralska muzyka z obce Sóblowka. Občerstvene zabezpečilo Poľovnícke združenie Brízgalky a Poľovnícke združenie Starý diel Vychylovka. Ďalšími zúčastnenými boli DHZ Nová Bystrica, DHZ Vychylovka, DHZ Oravská lesná, poľskí hasiči a obyvatelia prihraničných obcí.

Bola to veľmi pekná akcia pri ktorej sa stretli priatelia z poľskej i slovenskej strany Príslopa. Dúfajme, že sa tu takto budeme stretávať každoročne, aby sme si uctili jednak našich predkov a jednak sa utvrdili vo viere, ktorá nás má spájať v jedno.     

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.