Milí priatelia a priaznivci turistiky,

som rada, že z iniciatívy viacerých ľudí vzniklo v našej obci občianske združenie Klub turistov Nová Bystrica. Cieľom nášho klubu je predovšetkým združiť ľudí, ktorí majú spoločný záujem v turistike a rozvíjať jej jednotlivé druhy napr. cykloturistiku, lyžiarsku turistiku, vysokohorskú turistiku, a pod. Snahou KT NB bude vykonávať verejno-prospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok pre turistiku napr. organizovanie turistických podujatí, značenie a údržba turistických chodníkov a informačných tabúľ, sprievodcovskú činnosť a v neposlednom rade podpora rozvoja cestovného ruchu a turizmu. Naším vnútro- klubovým cieľom je prejsť a obnoviť turistické chodníky v Novej Bystrici a blízkom okolí, ktoré tak trochu zapadli do úzadia, ale aj lepšie spoznať náš kysucký región.

KT NB chce rozvinúť základy turistiky, ktorá už v našej obci funguje viac menej individuálne. Chce predovšetkým ukázať ľuďom, že čas strávený v prírode má veľa pozitívnych účinkov nielen na fyzickú kondíciu, ale aj na psychiku, ktorá je v dnešnej dobe vystavená obrovskému tlaku a stresu. Práve príroda je najvhodnejšie prostredie, kde si môžeme uvedomiť alebo upevniť pravé hodnoty života a načerpať nových psychických a fyzických síl.

Všetci priaznivci turistiky a prírody sú srdečne vítaní v Klube turistov Nová Bystrica.

Za celé združenie PhDr. Monika Halvoníková

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.